Pentuvälityksessä olevat pentueet

Ainoastaan Suomen Amerikanakita ry:n pentuvälityslistalla olevista amerikanakita-pentueista on toimitettu tiedot (jalostuslomake A) yhdistyksen jalostustoimikunnalle, ja nämä kasvattajat ovat tällä tavalla toimineet yhteistyössä rotuyhdistyksen kanssa. Mahdollisista muista ajankohtaisista, pentuvälityslistalta puuttuvista amerikanakita-pentueista ei rotuyhdistykselle ole ko. kasvattajan toimesta lähetetty tietoja. Yhdistelmien alla on jalostustoimikunnan tekemiä huomioita, jos niitä ko. yhdistelmän kohdalla on.

Pentueet ovat pentuvälityksen sivulla jaettu niihin pentueisiin, jotka ovat jalostuksen ohjesäännön mukaisia, ja niihin pentueisiin, jotka eivät ole jalostuksen ohjesäännön mukaisia. Kun narttu on astutettu, kasvattaja ilmoittaa vapaamuotoisesti astutusajankohdan jalostustoimikunnan sihteerille, jolloin tieto lisätään pentuvälityksen sivulle. Kun pentue on syntynyt, kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnan sihteerille tiedon pentueen syntymästä, jolloin yhdistelmän tiedot päivitetään. Lähetä sähköpostiviestinä pentueen syntymäpäivämäärä, luovutuspäivämäärä ja urosten/narttujen määrä osoitteeseen jalostus.amerikanakita@gmail.com.

Pentueilmoitukset näkyvät yhdistyksen sivuilla siihen saakka kunnes pentueen syntymästä on kulunut kaksi kuukautta. Mikäli kasvattaja haluaa tämän jälkeen jatkaa ilmoitusta, on toinen kahden kuukauden ilmoitusjakso maksullinen (20 euroa). Kasvattaja maksaa tässä tapauksessa maksun yhdistyksen tilille ja kirjoittaa viestikenttään: Pentueilmoituksen jatko 2 kk. Kun kasvattaja on maksanut ilmoituksen jatkon yhdistyksen tilille, hänen tulee ilmoittaa maksusta rahastonhoitajalle, jotta hän osaa ajoissa tiedottaa eteenpäin sivujen päivittäjää.

Kasvattajat vastaavat itse tekemistään yhdistelmistä.Jalostuksen ohjesäännön mukaiset pentueet:

SITOUMUSKASVATTAJA
PENTUEEN TIEDOT
Synt. 30.4.2017 Luovutus viikko 25 2 urosta 3 narttua
Kasv. Päivi Linnasaari Kennel Kowhai
Puh. 0400829855 Paikkakunta Kuusisto
Email paivi.linnasaari@gmail.com Kotisivut www.kennelkowhai.com
Lonkat Silmät Kyynär Polvet Kilpirauh. NÄY KOE
Isä Chic Choix Remarkabull Geronimo B/B Ok 0/0 - - FI MVA LTE 95
Emä Mara-Shimas a Matter of Faith A/A Ok 0/0 - - SERT LTE 95
Yhdistelmä täyttää jalostuksen ohjesäännöt.
Lisätty 7.5.2017


Pentueet, jotka eivät ole kaikilta osin jalostuksen ohjesäännön mukaisia:

SITOUMUSKASVATTAJA
PENTUEEN TIEDOT
Synt. 12.5.2017 Luovutus - 1 urosta 4 narttua
Kasv. Juha Kantola Kennel Iso Karhu
Puh. 0440324624 Paikkakunta Poikko
Email isonkarhun.kennel@pp.inet.fi Kotisivut www.isonkarhun.com
Lonkat Silmät Kyynär Polvet Kilpirauh. NÄY KOE
Isä Inuline Hard As A Rock A/A Ok 0/0 - - SE MVA, LV MVA, LT JMVA, LV JMVA, EE JMVA, BALT JMVA, HeW-16, V-16 -
Emä Inuline Charing Cross A/A Distichiasis: lievä 0/0 - - C.I.B, FI MVA, SE MVA, EE MVA, LV MVA, LT JMVA, LV JMVA, EE JMVA, BALT JMVA LTE 80
Yhdistelmä ei kaikilta osin täytä jalostuksen ohjesääntöjä, koska sukusiitosprosentti on 6,82%.
Päivitetty 24.5.2017