Yhdistyksen esittely

Suomen Amerikanakita ry. on Suomen Kennelliiton (SKL) sekä Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) jäsenyhdistys. Yhdistyksemme perustettiin syksyllä 2003 Suomen Suurijapaninkoira ry. -nimellä. Tätä aiemmin rotumme asioita hoiti Akita & Shiba ry. Vuoden 2006 alussa rotunimike muuttui suurijapaninkoirasta amerikanakitaksi ja yhdistyksen nimi muutettiin tämän myötä Suomen Amerikanakita ry:ksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen amerikanakitan kasvattamista, jalostusta, jalostusneuvontaa ja kouluttamista seurakoirana.

Yhdistyksemme toiminta kattaa koko Suomen, mutta seuraamme kenneltoiminnan kehitystä kotimaan ohella ulkomaillakin, varsinkin edustamamme rodun osalta. Erityisesti seuraamme rodun tilannetta ja kehitystä maailmalla, varsinkin USA:ssa, joka on rotumme kehitysmaa.

Sähköiset vuosikirjat: