Jalostuslomake B:

Pentueseurantalomake jalostustoimikunnalle

Täytä lomake aikaisintaan kun pennut ovat 7 viikkoa ja viimeistään kun pentueen syntymästä on kulunut 4kk. Annettuja tietoja toivotaan tarpeen vaatiessa täydennettävän myöhemmin.

KASVATTAJAN TIEDOT

Kasvattajan nimi: Kennelnimi:

Sähköpostiosoite:

PENTUEEN TIEDOT

Emän nimi:

Uroksen nimi:

Pentueen syntymäaika:

ASTUTUS

Astutusvuorokausi:

Progesteronimääritys edeltävästi: Ei Kyllä. Arvo ja vrk .

 • Astutus sujui ilman apua
 • Tarvittiin hieman apua. Miksi tarvittiin apua:
KEINOSIEMENNYS

Mikäli käytetttiin keinosiemennystä niin miten se tehtiin?

Kohtuun Emätin

Syy:

SYNNYTYS

Synnytys tapahtui vrk astutuksesta.

Synnytyksen kesto:

  Synnytys:
 • Sujui ongelmitta
 • Hieman ongelmallinen:
  • Oksitosiinipistos
  • Lisäkalkkia
  • Nesteytys
  • Eläinlääkärikäynti
  • Keisarinleikkaus
  • Emä menehtyi
  • Muuta, mitä (esim. ongelmien mahdollinen syy):
NARTUN MAIDONERITYS

Runsasta Riittävää Heikkoa Riittämätöntä, pentuja piti lisäruokkia tuttipullolla tms.

EMON HOIVAVIETTI
 • Erinomaiset, hoiti pennut itsenäisesti
 • Hyvät, tarvitsi vain hieman silmälläpitoa
 • Tyydyttävät, tarvitsi paljon silmälläpitoa
 • Heikot, tarvitsi paljon apua
 • Heikot, välinpitämätön pentuja kohtaan
 • Huonot, aggressiivinen pentuja kohtaan
PENNUT

Syntymä: kevyimmän pennun paino , painavimman pennun paino .

Mainitse pennuissa havaitut virheet ja viat kuten purentaviat, napatyrät jne.

Pentuja syntyi urosta ja narttua, joista kuolleena syntyneitä .

Ennen luovutusikää tai heti sen jälkeen kuoli .

Arvioita kuolinsyistä:

PENTUJEN LUOVUTUS

Luovutusikä:

Pennut olivat luovutettaessa: eläinlääkärin tarkastamia madotettuja pentutestattuja

Olivatko pennut yhdistyksen pentuvälityksessä? kyllä ei

Saivatko pennut mukaansa yhdistyksen pentuoppaan? kyllä ei

Jonkin muun kirjallisen hoito- ja koulutusohjeen? kyllä ei

Käytitkö hyväksesi mahdollisuuden liittää ostajat yhdistyksen jäseniksi? kyllä ei

KOMMENTTEJA Kommentteja jalostusneuvonnasta:


Kommentteja pentuvälityksestä:


Mahdolliset terveiset ja ehdotukset yhdistykselle:

Annan jalostustoimikunnalle suostumukseni pentujen tietojen käyttämiseen jalostusrekisterin ylläpidossa sekä jalostus- ja pentutietojen tilastoinnissa ja tilastointien julkaisemisessa.

Paikka , päivämäärä