Alkusanat

Amerikanakita

Amerikanakita on meistä rodun harrastajista tietysti maailman ihanin ja hurmaavin rotu. Kuitenkin jokaisella rodulla on hyvien puolien lisäksi sellaisia rotuun liittyviä ominaisuuksia, jotka hallitsemattomina voivat muuttua huonoiksi ominaisuuksiksi. Näin on myös amerikanakitan kohdalla. Rodun edun mukaista on se, että siitä jaetaan sellaista objektiivista tietoa, joka kertoo mahdollisimman pitkälle millaisesta koirasta, on kysymys. Näin rotumme pariin tulevat uudet harrastajat tietävät jo heti alkumetreiltä millaisen ystävän he ovat itselleen valinneet.

Amerikanakita ei ole jokaisen ihmisen koira. Se vaatii määrätietoista, oikeudenmukaista, henkisesti vahvaa ja johdonmukaista mutta kuitenkin lempeää ohjeistusta ja kasvatusta. Fyysisellä otteella et tule amerikanakitan luottamusta saamaan vaan sen on helppo kunnioittaa omistajaa, josta löytyy samankaltaiset ominaisuudet kuin siitä itsestään.