Pentuvälityksen esittely

Yhdistyksen pentuvälitys

Yhdistyksemme pentuvälitys auttaa sinua mielellään, mikäli olet harkitsemassa amerikanakitan hankkimista. Voit myös soittaa, mikäli sinua askarruttaa joku seikka rotua koskien tai haluaisit lisätietoa rodusta. Parempi kysellä etukäteen mieluummin liikaa kuin liian vähän!

Yhdistyksellä on pentuneuvoja, joka auttaa tulevaa omistajaa tilanteissa ja ongelmissa omaa amerikanakitaa etsiessään.

Yhdistyksen jäseninä olevien kasvattajien pentueiden tiedot voidaan liittää yhdistyksemme pentuvälityksen nettisivulle. Kasvattajan tulee ottaa yhteyttä yhdistyksemme jalostustoimikunnan sihteeriin hyvissä ajoin astutusta suunnitellessa. Tarvittavat lomakkeet löytyvät myös täältä: (Jalostuslomake A ja Jalostuslomake B) . Lomakkeen B toimittaminen aiemmista pentueista jalostustoimikunnalle on ehtona seuraavien pentueiden liittämiselle pentuvälityksen nettisivulle.

Yhdistyksellämme on puolueeton, koulutettu jalostusneuvoja sekä jalostustoimikunta, joilta voi kysyä apua jalostusta koskevissa kysymyksissä sekä saada neuvoja sopivan uroksen etsimiseen.

Kaikki me toivomme ja odotamme saavamme ”täydellisen” pennun terveyden, luonteen ja ulkomuodon suhteen. Valitettavasti tätä ei pystytä mitenkään takaamaan.

Mitä enemmän on kirjattua tietoa tulevan pennun vanhemmista, vanhempien pentuesisaruksista ja vanhempien mahdollisista muista jälkeläisistä, sitä paremmat ja suuremmat ovat mahdollisuudet jalostuksellisesti onnistuneen yhdistelmän toteutumiselle.

Vuosittain ilmestyvässä vuosikirjassa julkaistaan kaikki kyseisen vuoden näyttelytulokset, koe- ja testitulokset.

Kaikki edellä mainittu tieto ei kuitenkaan takaa täydellistä onnistumista, ja tämän ovat saaneet valitettavasti kokea niin pennunostajat kuin kasvattajatkin. Yhdistyksen pentuvälityksessä esiintyvät yhdistelmät ja niiden tiedot on kasvattaja eli pennun emän omistaja ilmoittanut kirjallisesti yhdistyksen pentuvälitykseen, ja kasvattaja on itse yksin vastuussa kasvattamistaan yhdistelmistä. Lisätietoja pentueista ja koirista saat suoraan kasvattajilta, joiden yhteystiedot löydät pentueilmoituksista ja kasvattajien internet-sivuilta.

Tästä voit ladata yhdistyksen pentuoppaan (PDF), josta voit lukea lisää rodusta ja erityisesti pennun koulutuksesta sekä elämisestä amerikanakitan kanssa.