Yhdistyksen esittely

Yhdistyksen esittely

Suomen Amerikanakita ry. on Suomen Kennelliiton (SKL), Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) sekä Salpausselän kennelpiirin (SSKP) jäsenyhdistys. Yhdistyksemme perustettiin syksyllä 2003 Suomen Suurijapaninkoira ry. -nimellä. Tätä aiemmin rotumme asioita hoiti Akita & Shiba ry. Vuoden 2006 alussa rotunimike muuttui suurijapaninkoirasta amerikanakitaksi ja yhdistyksen nimi muutettiin tämän myötä Suomen Amerikanakita ry:ksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen amerikanakitan kasvattamista, jalostusta, jalostusneuvontaa ja kouluttamista seurakoirana.

Yhdistyksemme muun muassa…

  • kirjaa ja julkaisee näyttely- ja koetuloksia
  • ylläpitää ja suunnittelee erilaisia yhdistyksen sisäisiä kilpailuja eri harrastusnäkökulmista (kisojen ohjeita ja sääntöjä löydät osiosta ”Lomakkeet ja säännöt”)
  • tarjoaa jalostusneuvontaa
  • toimeenpanee koiranäyttelyitä
  • järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia jäsenistölleen ja arvostelutuomareille
  • julkaisee lehteä ja muita tiedotteita jäsenilleen sekä ylläpitää yhdistyksen sosiaalista mediaa internetissä
  • tuottaa rotuaiheista materiaalia
  • tuo rotua esille erilaisissa tapahtumissa
  • solmii ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita muihin amerikanakitayhdistyksiin ja rodun parissa työskenteleviin tahoihin
  • seuraa rodun kehitystä ja tekee rotua koskevia aloitteita

Yhdistyksemme toiminta kattaa koko Suomen, mutta seuraamme kenneltoiminnan kehitystä kotimaan ohella ulkomaillakin, varsinkin edustamamme rodun osalta. Erityisesti seuraamme rodun tilannetta ja kehitystä maailmalla, varsinkin USA:ssa, joka on rotumme kehitysmaa.

Sähköiset vuosikirjat: