Pentuvälityksessä olevat pentueet

Pentuvälityksessä olevat pentueet

Suomen Amerikanakita ry:n pentuvälityslistalla olevista amerikanakitapentueista on toimitettu tiedot (jalostuslomake A) yhdistyksen jalostustoimikunnalle, ja nämä kasvattajat ovat tällä tavalla toimineet yhteistyössä rotuyhdistyksen kanssa. Mahdollisista muista ajankohtaisista, pentuvälityslistalta puuttuvista amerikanakitapentueista ei rotuyhdistykselle ole ko. kasvattajan toimesta lähetetty tietoja. Yhdistelmien alla on jalostustoimikunnan tekemiä huomioita.

Pentueet on pentuvälityksen sivulla jaettu niihin pentueisiin, jotka ovat jalostuksen ohjesäännön mukaisia, ja niihin pentueisiin, jotka eivät ole jalostuksen ohjesäännön mukaisia. Kun narttu on astutettu, kasvattaja ilmoittaa vapaamuotoisesti astutusajankohdan jalostustoimikunnan sihteerille, jolloin tieto lisätään pentuvälityksen sivulle. Pentueen syntymän jälkeen yhdistelmän tiedot päivitetään, kun kasvattaja on toimittanut jalostustoimikunnan sihteerille seuraavat tiedot sähköpostilla: pentueen syntymäpäivämäärä, luovutuspäivämäärä ja urosten/narttujen määrä osoitteeseen jtk@amerikanakita.fi.

Pentueilmoitukset näkyvät yhdistyksen sivuilla siihen saakka, kunnes pentueen syntymästä on kulunut kaksi kuukautta. Mikäli kasvattaja haluaa tämän jälkeen jatkaa ilmoitusta, on toinen kahden kuukauden ilmoitusjakso maksullinen (20 euroa). Kasvattaja tulee maksaa tässä tapauksessa maksu yhdistyksen tilille ja kirjoittaa viestikenttään: Pentueilmoituksen jatko 2 kk. Kun kasvattaja on maksanut ilmoituksen jatkon yhdistyksen tilille, hänen tulee ilmoittaa maksusta rahastonhoitajalle, jotta hän osaa ajoissa tiedottaa eteenpäin sivujen päivittäjää.

Kasvattajat vastaavat itse tekemistään yhdistelmistä. Yhdistyksen kasvattajajäsenten pentueilmoitukset on ympäröity punaisella. Kasvattajajäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Jalostuksen ohjesäännön mukaiset pentueet:

Pentueet jotka eivät kaikilta osin täytä jalostuksen ohjesääntöjä:

SITOUMUSKASVATTAJA
PENTUEEN TIEDOT
Synt. Astusus vk 10 Luovutus - - urosta - narttua
Kasv. Maarit Pyhäjärvi Kennel Sinnikujan
Puh. +358505011846 Paikkakunta 97160 PETÄJÄINEN
Email maarit.pyhajarvi@hotmail.com Kotisivut -
Lonkat Silmät Kyynär Polvet Kilpirauh. NÄY KOE
Isä DE KANER'S FI-NIGAN A/A Ok 0/0 - - PL MVA -
Emä SINNIKUJAN AURINGONNOUSU A/A Ok 0/0 - - FI MVA LTE 157
Yhdistelmä ei täytä kaikilta osin jalostuksen ohjesäännön vaatimuksia, urokselta puuttuu selkälausunto.
Päivitetty 19.3.2023