Jalostustoimikunnan kuulumisia

Jalostustoimikunnan kuulumisia

Jalostustoimikunnan kuulumisia vuonna 2018

Elokuussa saimme Kennelliitolta kirjeen, jossa kerrottiin, että Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hylännyt kevätkokouksessa hyväksytyn jalostuksen tavoiteohjelmamme (JTO:n) ehdotuksen sekä PEVISA -ehdotuksemme. Lisäksi samassa kirjeessä kerrottiin, että aiempi, hyväksytty JTO ja PEVISA ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan pyynnöstä jalostustoimikunta on aloittanut Kirsi Sainion kanssa uuden JTO:n työstämisen 24.8.2018. Kokouksen jälkeen alustava JTO -ehdotus toimitettiin Kirsi Sainiolle hänen pyynnöstään edelleen muokattavaksi. Tätä kirjoitettaessa (16.10) on JTO vielä Kirsi Sainiolla, ja jalostustoimikunta toimittaa uuden ehdotuksen hallitukselle saatuaan ehdotuksen takaisin.

Uudet JTO:n ja PEVISA:n ehdotukset tulevat kevätkokoukseen hyväksyttäviksi. Jalostustoimikunta pyytää kaikkia jäseniä olemaan aktiivisia uusien JTO:n ja PEVISA:n ehdotusten käsittelyssä. Jokaisen jäsenen mielipide on tärkeä. Kevätkokouskutsu on tässä lehdessä nähtävänä.

Kennelliitto on nettisivullaan julkaissut päätöksen, jonka mukaan luonnetestivaatimus valionarvovaatimuksena poistuu kaikilta roduilta 1.1.2019. Ensi vuonna näemme sitten, miten päätös toimeenpannaan.

Jalostustoimikunta toivoo, että mahdollisimman moni koira suorittaisi jonkin luonteen arvioinnin: luonnetestin, MH -luonnekuvauksen tai käyttäytymisen jalostustarkastuksen. Yhdistys on hyväksynyt luonnetestin ja käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilit. Ensi vuonna jalostustoimikunta pyrkii järjestämään käyttäytymisen jalostustarkastuksen. Myös muiden tahojen järjestämiin käyttäytymisen jalostustarkastuksiin on mahdollista osallistua, koska meillä on ihanneprofiili hyväksyttynä. Jokaisen jalostukseen käytettävän koiran luonteen tulisi olla arvioitu jollakin edellä mainituista tavoista. Lisäksi jalostustoimikunta kannustaa osallistumaan perinteiseen luonnetestiin, koska siitä saadaan tärkeitä tietoja, ja erityisesti luonnetestin toimintakyvystä ja hermorakenteesta saaduilla tiedoilla on merkitystä arvioitaessa koiran jalostuskäyttöä.

Jalostustoimikunta pyytää kaikkia kasvattajia toimittamaan jalostustoimikunnalle pentueensa B -lomakkeen sitten, kun pennut ovat vähintään seitsemän viikon ikäisiä. Lomakkeessa kysyttyjä tietoja tarvitaan JTO:n päivityksiin. Lisäksi lomakkeen lähetys on vaatimus sille, että seuraava pentue lisätään pentulistalle.

Vuonna 2018 jalostustoimikunta on järjestänyt kaksi luonnetestiä ja mätsäreitä. Vuonna 2019 järjestetään luonnetesti pohjoisessa 15.-16.6.2019. Lisätietoja tästä testistä antaa jalostustoimikunnan jäsen Merja Rautio. Jalostustoimikunta järjestää 16.6.2019 luennon amerikanakitan genetiikasta ja historiasta. Luennoitsijana on Saija Tenhunen. Lisätietoja näistä tapahtumista tulee vuoden 2019 ensimmäiseen lehteen. Myös mätsäreitä järjestetään tarpeen mukaan. Jalostustoimikunta toivoo, että vuonna 2019 monet tulisivat mukaan vapaaehtoisina talkoolaisina järjestettäviin tapahtumiin kuten aiempinakin vuosina. Kiitokset kaikille vuonna 2018 talkootyössä mukana olleille! Ota yhteyttä, mikäli haluat olla mukana mätsäreissä tai muussa toiminnassa ensi vuonna!

Jalostustoimikunnan puolesta pj. Hanna Kukkola

———————————————————————-

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KUULUMISIA LOPPUVUODELTA 2016

  1. Pentueseurantalomakkeen palauttaminen on edellytys sille, että kasvattajan seuraavan pentueen ilmoitus otetaan käsittelyyn jalostustoimikunnassa. Tämä vaatimus on otettu käytäntöön 12.11.2016 yhdistyksen kokouksesta lähtien. Syynä tähän on se, että pentueseurantojen kerääminen ja analysoiminen on tärkeää jalostuksen tavoiteohjelmaa varten.
  2. Kennelliiton tekemä amerikanakitan käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilin ehdotus on tässä lehdessä tutustumista varten. Jokainen jäsen voi lähettää jalostustoimikunnalle kommentteja ehdotuksesta. Jalostustoimikunta ja hallitus tuovat muokatun ehdotuksen keväällä yhdistyksen päätettäväksi. Samalla toivottavasti päätetään myös ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiilista.
  3. Käyttäytymisen jalostustarkastuksen esittelytilaisuus amerikanakitaväelle pidetään 18.3.2016 Päijät-Hämeen kennelpiirin tilassa. Testin kehittäjä Tuire Kaimio tulee ensin esittelemään teoriaa ja sitten tehdään esittelytesti, jossa testin suorittajana toimii Susanna Visapää.
  4. Jalostustarkastuksia on tarkoitus tehdä ensi vuonna heti, kun ihanneprofiilit on saatu hyväksytettyä Kennelliitossa. Alustavasti on suunniteltu kahta testiä, mikäli mätsäreillä saadaan tarpeeksi rahaa kerättyä. Sitoumuskasvattajille on ensimmäinen jalostustarkastus ilmainen (sekä käyttäytymisen että ulkomuodon osalta). Jäsenille (ja siis sitoumuskasvattajille seuraavat) jalostustarkastukset maksavat 30 euroa, ja muille 60 euroa. Jatkossa on tarkoitus harkita saatujen tulosten perusteella, olisivatko jalostustarkastukset sopivia jalostuksen ohjesääntöön (= vaatimukseksi minimikriteereihin). Tästä syystä jalostustoimikunta toivoo ainakin jalostukseen käytettävien koirien omistajien kiinnostuvan sekä esittelytilaisuuteen että jalostustarkastuksiin osallistumisesta.

Lopuksi vielä haluan omasta puolestani kiittää jalostustoimikunnan jäseniä aktiivisesta työstä varsinkin jalostuksen tavoiteohjelmien teossa kuluneena vuonna ja toivotan Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille lehden lukijoille!

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Hanna Kukkola

—————————

Maaliskuusta alkaen jalostustoimikunnassa ovat olleet mukana seuraavat henkilöt:

Hanna Kukkola (pj), Ulla Seppälä (sihteeri) sekä jäsenet Tuula Jokiaho, Maaret Tapio ja Mervi Vesala.

Jalostustoimikunta toivoo, että jokainen amerikanakitan omistaja lähettäisi koiransa verinäytteen Hannes Lohen tutkimukseen. Näytelomake löytyy netistä osoitteesta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/naytelomake-verinaytteen-mukaan/#token-134209.

Jokaisen koiran näyte on tärkeä! Useat eläinlääkärit ottavat näytteen ilman kustannusta muun toimenpiteen yhteydessä, kunhan omistaja vain muistaa pyytää näytteen ottoa esimerkiksi rokotuksen yhteydessä ja täyttää itse lomakkeen sekä lähettää näytteen lomakkeineen postitse tutkimukseen. Mikäli näytteitä saataisiin tarpeeksi runsaasti talteen, voisi tulevaisuudessa olla mahdollista saada kehitettyä geenitesti jollekin rotumme sairaudelle, kuten esimerkiksi epilepsialle.

Jalostustoimikunta on työstänyt uuden jalostuksen tavoiteohjelman runkoa tiiviisti maaliskuusta alkaen. Hallitukselle on lähetetty ehdotus jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2018-2022. Lisäksi hallitukselle on lähetetty korjattu versio vuosien 2012-2016 jalostuksen tavoiteohjelmasta, ja tavoitteena on saada hyväksyntä tälle ohjelmalle vuoden 2017 loppuun saakka. Tällöin jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA olisivat voimassa yhtä aikaa toisin kuin tällä hetkellä. Nykyinen PEVISA on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Nykyinen tilanne on jo aiheuttanut sekaannusta, ja molempien ohjelmien voimassa olon aikojen selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen on tarpeen.

Jalostuksen tavoiteohjelmaa varten jalostustoimikunta kysyi kaikilta tavoittamiltaan kasvattajilta terveys- ja luonnekysymyksiä huhtikuussa. Kyselyn tulokset tässä lyhyesti:

Kasvattajakysely amerikanakitakasvattajille 17.4.2016

Kysely lähetettiin 64 kasvattajalle, joilla on ollut pentueita vuosina 2000 – 2015.

41 kasvattajaa vastasi (64 %).

Pentuja vastanneilla kasvattajilla on yhteensä 952 kpl, ja Suomessa syntyneiden pentujen määrä vuosina 2000 – 2015 on 1371. Tällöin kysely kattaa 69 % ajanjaksolla syntyneistä pennuista.

Ihmisaggressiivisia kasvatteja ilmoitettiin olevan 34 kpl (3,6 %).

Arkoja kasvatteja ilmoitettiin olevan 16 kpl (1,7 %).

Pentuja kuollut synnytykseen 34 kpl (3,6 %).

Pentuja kuollut pentulaatikkoon 43 kpl (4,5 %).

Piilokivespentuja on ollut 26 kpl 473urospennusta (5,5 %).

Allergisia kasvatteja on ollut 26 kpl (2,7 %) ja herkkämahaisia kasvatteja on ollut 15 kpl (1,6 %) eli näitä yhteensä on ollut 4,3 %.

Vaurioituneita ristisiteitä on ollut 25 kpl (2,6 %).

Spondyloosia on todettu 21 kasvatilla (2,2 %).

Välimuotoisia nikamia on todettu 2 kpl (0,2 %).

Välilevytyrä on todettu 1 kpl (0,1 %).

Syöpiä on ilmoitettu 18 kpl (1,9 %).

Autoimmuunisairauksia on ilmoitettu yhteensä 18 kpl (1,9 %), joista SA 13 kpl (1,4 %), VKH 2 kpl (0,2 %), Pemfigus foliaceus 2 kpl (0,2 %) ja Addisonin tautia 1 kpl (0,1 %).

Lisääntymishäiriöitä on todettu 11 kpl (1,2 %).

Torsioita on ilmoitettu 11 kpl (1,2 %).

Ylilyövät kintereet on todettu 11 kasvatilla (1,2 %).

Entropium on todettu 11 kasvatilla (1,2 %).

Purentavikoja on ilmoitettu 10 kpl (1,1 %).

Suolentuppeutumaa on ilmoitettu 7 kpl (0,7 %).

Kuuroja/huonokuuloisia on todettu 6 kpl (0,6 %).

Valkopäisiä kasvatteja on ilmoitettu 5 kpl (0,5 %).

Epilepsiaa on ilmoitettu olevan 5 kasvatilla (0,5 %).

Häntämutkia on ollut 5 kpl (0,5 %).

Kasvuhäiriöitä on ilmoitettu 4 kpl (0,4 %).

Haiman vajaatoimintaa on todettu 3 kpl (0,3 %).

Hammaskiilteen hypoplasiaa on todettu 3 kpl (0,3 %).

Kilpirauhasen vajaatoimintaa on ilmoitettu 3 kpl (0,3 %).

Hammaspuutoksia on ilmoitettu 3 kpl (0,3 %).

Puuttuvia kyyneltiehyen aukkoja on todettu 3 kpl (0,3 %).

Degeneratiivista myelopatiaa on todettu 2 kpl (0,2 %).

Microftalmiaa on todettu 1 kpl (0,1 %).

Aivoverenkierron häiriöitä on ilmoitettu 1 kpl (0,1 %).

Sydämen väliseinämän reikä on todettu 1 kasvatilla (0,1 %).

Lattarintaa on todettu 1 kasvatilla (0,1 %).

Sammakkopentuja on todettu 1 kpl (0,1 %).

Jalostustoimikunnan yhteystiedot:

Puheenjohtaja Hanna Kukkola, puh. 0400 228866

Sihteeri Ulla Seppälä Leppäsentie 14, 63500 LEHTIMÄKI
jalostus.amerikanakita@gmail.com
ulla.seppala@epshp.fi
040-542 6989

Jäsen Tuula Jokiaho, Ähtärintie 675, 63510 LEHTIMÄKI
tuula.jokiaho@gmail.com
04073616068
(Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla)

Jäsen Mervi Vesala
shimmerian@gmail.com
040 5297745

Jäsen Maaret Tapio, Hyvälöntie 18,37500 LEMPÄÄLÄ
maaret.tapio@ramsan.org
0400-739 874

Jalostusneuvojat

Mervi Vesala: shimmerian@gmail.com , puh. 040 5297745 arkisin klo 18 jälkeen

Maaret Tapio: maaret.tapio@ramsan.org, puh. 0405297745

Hanna Kukkola, puh. 0400-228866

Jalostustoimikunta toivottaa kaikille lukijoille hyvää loppuvuotta!