Harkitsetko amerikanakitaa?

Luonnekyselyn tulokset

Omistajakysely (PDF)

      Kyselyn vastaukset
  1. Millainen mielikuva teillä on rodun yleistilanteesta luonteen osalta? (PDF)
  2. Millainen oma koiranne on mielestänne luonteeltaan? (PDF)
  3. Onko koiranne luonnetestattu ja jos on, miten hyvin testin tulos vastasi mielikuvaanne koirastanne? (PDF)
  4. Millaiset koiranne luonteeseen liittyvät asiat tuovat teille iloa jokapäiväisessä arjessa? Mikä koiranne luonteessa tai käyttäytymisessä on parasta? (PDF)
  5. Millaiset koiranne luonteeseen liittyvät asiat tuovat teille eniten harmia jokapäiväisessä arjessa? Mikä koiranne luonteessa tai käyttäytymisessä aiheuttaa eniten huolta? Oletteko etsineet ratkaisua ongelmiin ja jos olette, millä keinoin? (PDF)
  6. Oletteko omistaneet amerikanakitan, joka on lopetettu tai joka on vaihtanut kotia käytöksen vuoksi? (PDF)
  7. Saitteko riittävän kattavasti tietoa rodusta pentua ottaessanne tai tukea pennun kasvaessa aikuiseksi? Jäittekö kaipaamaan jotakin? Jos, niin keneltä (kasvattaja, rotuyhdistys, muut rodun harrastajat)? (PDF)
  8. Muuta, mitä haluaisit kertoa? (PDF)