Vuoden Voitokkain -kilpailujen säännöt

|  YHDISTYKSEN ESITTELY  |  LOMAKKEET JA SÄÄNNÖT  |

Vuoden Voitokkain -kilpailujen säännöt

Suomen Amerikanakita ry:n Vuoden Voitokkain Uros ja Vuoden Voitokkain Narttu -kilpailujen säännöt

1. Vuoden Voitokkain Uros ja Vuoden Voitokkain Narttu -arvon voittaa koira, joka on parhaiten menestynyt Suomessa pidetyissä SKL-FKK:n sääntöjen mukaan järjestetyissä kansainvälisissä, kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyissä sekä SSKY:n erikoisnäyttelyissä, ja jonka omistaja on Suomen kansalainen ja Suomen Amerikanakita ry:n jäsen.
2. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulos, viideltä (5) eri tuomarilta.
3. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se koira, jolla on vähemmän huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan voittaja ottamalla huomioon isojen kehien sijoitukset.
4. Eri suorituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaan. Pisteet lasketaan VAIN parhaasta sijoituksesta/näyttely. Veteraani-ikäinen koira voi osallistua joko Vuoden Voitokkain Uros/Narttu tai Vuoden Veteraani kilpailuun, ei molempiin.
5. Kilpailuun lasketaan mukaan kymmenen parhaan uroksen ja kymmenen parhaan nartun tulokset.
6. Jokainen koiran omistaja tai kasvattaja lähettää pistetiedot ITSE ilmoittautumislomaketta käyttäen Yhdistykselle. Tiedot pisteistä on lähetettävä kilpailuvuoden loppuun mennessä (31.12.).
7. Palkinnot jaetaan Vuoden Voitokkaimmalle Urokselle sekä Vuoden Voitokkaimmalle Nartulle yhdistyksen kevätkokouksessa.

Pistetaulukko

Vuoden Voitokkain Uros, Vuoden Voitokkain Narttu
Pisteet Erikoisnäyttely Kansainvälinen näyttely Kaikkien rotujen näyttely, SSKY:n Päänäyttely Ryhmänäyttely Open show
1 PU4 / PN4
2 PU3 / PN3
3 PU4 / PN4 PU2 / PN2 Luokkavoitto
4 PU3 / PN3
5 PU4 / PN4 PU2 / PN2
6 PU4 / PN4 PU3 / PN3 VSP VSP
7 PU3 / PN3 PU2 / PN2 ROP ROP
8 PU2 / PN2 VSP
9 ROP RYP4
10 VSP RYP3
11 VSP ROP RYP4 RYP2
12 ROP RYP3 RYP1
13 RYP4 RYP2
14 RYP3 RYP1 BIS4
15 RYP2 BIS3
16 RYP1 BIS4 BIS2
17 BIS3 BIS1
18 BIS4 BIS2
19 BIS3 BIS1
20 BIS2
21 BIS1
22
HUOM: Top-kisaan saavat suoraan kutsun ne koirat, jotka ovat Erikoisnäyttelyssä saaneet sijoituksen ROP/VSP sekä joulukuun Voittaja-näyttelyssä saaneet Voittaja tittelin, eli olleet PU/PN.   Suomen Amerikanakita ry:n Vuoden Voitokkain Veteraani -kilpailun säännöt 1. Pisteet lasketaan veteraaniluokan sijoitusten perusteella.2. Koiran omistajan on oltava Suomen Amerikanakita ry:n jäsen.3. Kisaan lasketaan mukaan viisi (5) parasta näyttelytulosta viideltä (5) eri tuomarilta. Jokaisesta näyttelystä lasketaan mukaan VAIN paras sijoitus, Veteraaneilla SA(2p) lasketaan PLUSpisteenä sijoitukseen. Mikäli kahdella veteraanilla on sama pistemäärä, palkintosijan ratkaisee se, kummalla on enemmän PU/PN-sijoituksia ko. näyttelyissä. Mikäli nämäkin menevät tasan, pistesijan ratkaisee se, kumman BIS-sijotukset ovat korkeammat.4. Omistaja lähettää pistetiedot ITSE ilmoittautumislomakkeella Yhdistykselle vuoden loppuun mennessä.5. Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa Vuoden Voitokkain Veteraani-kisassa parhaalle urokselle ja parhaalle nartulle.  Pistetaulukko
Vuoden Voitokkain Veteraani
Pisteet Erikoisnäyttely Kansainvälinen näyttely Kaikkien rotujen näyttely, SSKY:n Päänäyttely Ryhmänäyttely Open Show
2 + SA + SA + SA + SA + SA
3 Luokkavoitto
4 VSP-VET
5 ROP-VET
6 VSP-VET
7 VSP-VET ROP-VET
8 VSP-VET ROP-VET
9 ROP-VET BIS4
10 VSP-VET BIS4 BIS3
11 ROP-VET BIS4 BIS3 BIS2
12 BIS3 BIS2 BIS1
13 BIS2 BIS1
14 BIS1

Suomen Amerikanakita ry:n Vuoden Voitokkain Pentu -kilpailun säännöt

1. Pennuille sovelletaan muutoin samoja sääntöjä kuin aikuisille, mutta heille on oma pistetaulukkonsa ja myös omat ilmoituslomakkeet.
2. Pentujen ilmoituslomakkeiden mukana tulee olla jäljennökset näyttelyarvosteluista pisteiden tarkistusta varten.
3. Pentujen tuloksia laskettaessa otetaan huomioon kolmen (3) parhaan näyttelyn tulos kolmelta (3) eri tuomarilta.
4. Pennun omistaja lähettää pistetiedot ITSE ilmoittautumislomakkeella Yhdistykselle vuoden loppuun mennessä.
5. Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa tämän kilpailun parhaalle Uros ja Narttupennulle.

Pistetaulukko
Vuoden Voitokkain Pentu -kilpailu
Pisteet Erikoisnäyttely Ryhmänäyttelyt, kaikkien rotujen näyttelyt, kansainväliset näyttelyt, pentunäyttelyt
1 KP
2 KP Luokkavoitto+KP
3 Luokkavoitto+KP VSP
4 VSP
5 ROP
6 ROP
7 RYP4
8 RYP3
9 RYP2
10 RYP1
11
12 BIS4
13 BIS3
14 BIS2
15 BIS1