Uutiset 2016

Uutiset

Jalostustoimikunnan uusista kuulumisista voit lukea tästä.

Suomen Amerikanakita Ry:n SYYSKOKOUSKUTSU

Aika: 12.11.2016 klo 13.00
Paikka: Kokoustila ANTON K306, Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio, Jyväskylä

Esityslista:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2017.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2017-2019 erovuorolaisten tilalle. Erovuorossa 2016: Erika Häkkinen, Mauri Lielahti, Merja Rautio.
 7. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä vuodelle 2017.
 8. Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja ja jäsensihteeri.
 9. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja ja varahenkilö.
 10. Valitaan yhdistyksen edustaja SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirin kokouksiin.
 11. Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksuiksi: Uusi jäsen 30€ (sisältää liittymismaksun 5€), varsinaisjäsen 25€, Kasvattajajäsen 25€, perhejäsen 10€, lahjajäsen 15€ (kasvattajajäsenen maksama), Ainaisjäsen 300€ ja kannatusjäsen 150€.
 12. Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2017.
 13. Hyväksytään Hallituksen esitys Jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2018-2022 (lataa tiedosto tästä).
 14. Hyväksytään Hallituksen ja JTK:n esitys rodun Ihanneluonneprofiilista (lataa tiedosto tästä).
 15. Hyväksytään hallituksen esitys Pevisa-ohjelman jatkosta 2018-2022, ehdotetaan Pevisa-säännön pysyvän samana:
  • ” Amerikanakitan PEVISA-Sääntö: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Muu rotukohtainen erityisehto: FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.”
 16. Keskustellaan Hallituksen ja JTK:n esityksestä rodun Jalostustarkastuksen ulkomuodon sekä käyttäytymisen ihanneprofiilista.
 17. Amerikanakitan Muotovalionarvon sääntömuutos.
  • Nykyisin Suomen Muotovalionarvon säännössä on Amerikanakitoilla oma lisäehto: ”FI MVA Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä luonnekuvausta ei hyväksytä.(Valt. 26.5.13)”

   Esitämme Muutosta valionarvon sääntöön, jotta tämä lisäehto POISTETAAN kokonaan.

   Hallituksen ja jalostustoimikunnan perustelut poistolle:

   – Luonnetestivaatimuksen sääntöä asetettaessa yhdistykselle saatiin tieto kennelliitosta, jonka mukaan kaikki pohjoismaiset testit tähän käyvät. Tähän saimme kuitenkin elokuussa 2016 Koe- ja Kilpailutoimikunnalta päätöksen hyväksyä vain suomalainen luonnetesti ja MH –kuvaus valionarvon vahvistukseen. Tällöin yhdistyksen alun perin tekemän päätöksen perustelut eivät enää ole olemassa, joten on syytä muuttaa valionarvon vaatimusta luonnetestivaatimuksen osalta.

   – Rotumääritelmän mukaan arkuus on hylkäävä virhe. Luonnetestivaatimuksen asettamisen yhtenä perusteena oli saada selville arkoja koiria luonnetestin avulla, jotta kasvattajat sitten voisivat välttää niiden käyttöä jalostukseen. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Luonnetesti itsessään ei paljasta arkuutta, joskin sen joidenkin osa-alueiden nojalla voidaan tulkita koiran arkuutta. Näin ollen tämäkin peruste luonnetestivaatimukselle on jäänyt toteutumatta.

   – Luonnetestivaatimusta asetettaessa oli keskusteltavana myös amerikanakitojen ihmisille aggressiivisuus, joka nykyään on jatkuvasti esillä sekä sosiaalisessa mediassa että tiedotusvälineissä Kasvattajille olisi tärkeää saada tieto ihmisille aggressiivisista koirista heidän jalostuspäätöksiään varten. Mutta koska luonnetestillä ei mitata ihmiselle aggressiivisuutta, ei tähänkään asiaan ole luonnetestivaatimuksesta apua eivätkä nämäkään perustelut luonnetestivaatimukselle ole toteutuneet.

 18. Muut asiat
 19. Kokouksen päättäminen

Yhdistys tiedottaa!

Syyskokouksessa Jyväskylässä 21.11.2015 valittiin uusia hallituksen jäseniä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 on:

Maarit Haavisto
Merja Rautio
Erika Häkkinen
Pekka Mäkinen
Nina Brusin
Taina Miettinen
Mauri Lielahti

Varajäsenet:
Katariina Lahikainen
Jaana Keinänen

Uusien hallituslaisten esittely tulee lehteen 1/2016.

Lehden sähköinen jakelu!

Syyskokouksessa nousi esille mahdollisuus LEHDEN SÄHKÖISEEN JAKELUUN! Jos haluat lehtesi sähköpostissa pdf-tiedostona, kerro siitä meille! Tällöin emme enää postita sinulle paperilehteä, vaan saat sen vain sähköpostitse. Kerro siitä otsikolla ”SÄHKÖINEN JAKELU” lehden postiin amerikanakitalehti@gmail.com Kiitos!

Muotovalion arvoon vaadittava luonnetesti

Muotovalion arvoon vaadittava luonnetesti vaaditaan aivan kaikilta amerikanakitoilta, jotka suomen muotovalion arvoa anovat. Suomen testeihin voivat osallistua kaikki amerikanakitat, joilla on FCI:n kuuluvan maan rekisteritodistus. Kennelliitto on myös ilmoittanut, että katsovat tapauskohtaisesti muiden maiden testien soveltuvuuden ja hyväksyttävyyden muotovalion arvoon.

LUONNEPROFIILIsta on ollut runsasta keskustelua viime lehdessä julkaistun esityksen jälkeen. Puheenjohtaja veti hyväksymisen pois esityslistalta syyskokouksessa, mutta asiasta keskusteltiin lisää kokouksessa. Kokouksen jälkeen hallitus huomasi, että oli saanut kaksi versiota luonneprofiili-esityksestä luonnetyöryhmältä, aikaisemmin työstetyn sekä lehteä varten tekstiä lisätyn version. Hallitus oli hyväksynyt kokouksessaan kesällä pelkistetyn version esityksestä, jossa muutama kohta erosi lehdessä esitetystä tekstiversiosta. Luonneprofiilin käsittely jatkuu ensivuoden aikana, samalla kun JTK ja hallitus työstävät JTO:n päivityksen kanssa.

Yhdistyksen tapahtumat vuonna 2016, talkoolaisia toivotaan:

13.-14.2.2016 Kaikkien rotujen pentunäyttely (la) ja UMT:n ryhmänäyttely FCI2 (su).

Talkootyöt alkavat jo perjantaina 12.2., jolloin rakennetaan näyttely valmiiksi. Lauantaina pentunäyttely, jonka jälkeen pienet muutokset kehiin / kyltteihin sunnuntain ryhmänäyttelyä varten. Sunnuntaina päivän järjestelytyöt sekä näyttelyn purku. Talkoolaiset voivat ilmoittautua joko Maaritille maarit.haavisto@ameniras.com tai Erikalle greatflames@gmail.com! Talkooväelle tarjotaan ruokailut ja korvataan matkakulut.

6.3.2016 Open Show ja Top Amerikanakita-kilpailu Lahdessa.

Amerikanakita Open Show 6.3.2016
Paikka: Renkomäen Halli, Simolankatu 2, Lahti.
Tuomari: Nina Janger

Open Show on epävirallinen näyttely, jossa ei ole jaossa sertejä. Jokainen koira saa kirjallisen arvostelun, ja koirat sijoitetaan luokissaan paremmuusjärjestykseen. Luokkien voittajat jatkavat kisaamista parhaan uroksen ja parhaan nartun tittelistä. Lopulta valitaan Rotunsa paras kustakin ryhmästä: Pennut, Turistit, Aikuiset(jun-vet) ja Veteraanit. Mukana myös kasvattaja- ja jälkeläisluokat.

Huom! Kilpailunumerot saat paikanpäällä rokotusten tarkistuksessa!

Aikataulu:

10.00 Pennut
5-7kk urokset 1
7-9kk urokset 2
5-7kk nartut 3
7-9kk nartut 1

10.30 Turistit
Urokset 2
Nartut 2

11.00 Urokset
Juniorit 3
Nuoret 2
Avoin 4
Valiot 3
Veteraanit 1

12.00 Nartut
Juniorit 5
Nuoret 3
Avoin 3
Valiot 4
Veteraanit 1
Kasvattajat 2
Jälkeläisluokka 2

Yhdistyksen kevätkokous 14.00
Top Amerikanakita-kilpailu ~ 14.30

Aamulla kehän rakennus ja buffetin järjestäminen. Päivän mittaan järjestelytehtäviä ja päivän päätteeksi purku ja siivous. Ilmoittaudu talkoolaiseksi joko Maaritille tai Erikalle.

5.6.2016 Kaikkien rotujen pentunäyttely ja ryhmänäyttely FCI 2 & 5 Lahdessa Jokimaan raviradalla.

Päivän aikana talkootyöt kehien huollossa, päivän jälkeen näyttelyn purku ja siivous. Ilmoittaudu talkoolaiseksi joko Maaritille tai Erikalle.

18.-19.6.2016 Luonnetesti Haapavedellä.

Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä. Lisätietoja Merjalta: merjarautio85@gmail.com.

20.-21.8.2016 Luonnetesti Kaarinassa.

Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä. Lisätietoja Tuijalta: tuija@kenneltexmex.fi.

27.8.2016 Erikoisnäyttely Lahdessa Pesäkallion lavalla.

Aamulla kehän rakennus, buffan järjestäminen paikalle sekä aamupäivän ajan rokotusten tarkistus. Ilmoittaudu talkoolaiseksi joko Maaritille tai Erikalle.