Uutiset 2017

Uutiset

YHDISTYKSEN TIEDOTTEET!

Jalostustoimikunnan uusista kuulumisista voit lukea tästä.

25.11.2017 Suomen Amerikanakita Ry:n SYYSKOKOUSKUTSU

Aika: 25.11.2017 klo 14.00
Paikka: Tampereen messukeskuksen kokouskabinetti (opasteet aulassa). Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere.

Esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2018.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2018-2020 erovuorolaisten tilalle. Erovuorossa 2017: Nina Brusin, Taina Friman ja Pekka Mäkinen
 7. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä vuodelle 2018.
 8. Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja ja jäsensihteeri.
 9. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö.
 10. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varahenkilö SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirin kevät- ja syyskokouksiin.
 11. Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksuiksi: Uusi jäsen 30€ (sisältää liittymismaksun 5€), varsinaisjäsen 25€, Kasvattajajäsen 25€, perhejäsen 10€, lahjajäsen 15€ (kasvattajajäsenen maksama), Ainaisjäsen 300€ ja kannatusjäsen 150€.
 12. Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 (Budjetti (pdf) ja Toimintasuunnitelma (pdf)).
 13. Hyväksytään Hallituksen esitys Jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019-2023 (Tavoiteohjelma 2019-2023).
 14. Hyväksytään hallituksen esitys Pevisa-ohjelman jatkosta 2019-2023, ehdotetaan Pevisa-säännön pysyvän samana kuin aikaisempi: ” Amerikanakitan PEVISA-Sääntö: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Muu rotukohtainen erityisehto: FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.”
 15. Näyttelykoirakisan pistesääntöjen uudistaminen pienimuotoisesti: Määritellään vuoden voitokkaimman urosten ja narttujen kisaan maksimimäärä näyttelyitä, 10 näyttelyä vuoden aikana lasketaan kisaan. Laskettavat näyttelyt voi koiran omistaja päättää itse.
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen

28.6.2017 RISTISIDELUENTO JA MATCH SHOW

Jalostustoimikunta järjestää luennon ristisiteistä ja niiden ongelmista Tampereella keskiviikkona 28.6. klo 17 Eläinystäväsi Lääkärin tiloissa osoitteessa Kornetinkatu 6. Luennoitsijana on Juha Kallio. Luennon jälkeen pidetään match show klinikan pihalla. Pysäköintitilaa on Kaarilanaukiolla Kornetinkadun läheisyydessä.

Hinnat: luento ja match show 10 e, pelkkä luento 8 e, pelkkä match show 8 e.

Löydät tapahtuman myös facebookista: https://www.facebook.com/events/162025854332921/

Tervetuloa viettämään kesäistä iltaa kanssamme Tampereelle!

14.5.2017 Ylimääräinen Yleiskokous

Aika: 14.5.2017 11.00

Paikka: Jokimaan ravirata, Lounasravintola Jokimaa, Jokimaankatu 6, 15700 Lahti.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Hyväksytään amerikanakitan ulkomuodon sekä käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilit. Ehdotukset Hallituksen ja JTK:n esityksistä löytyvät yhdistyksen internetsivuilta: www.amerikanakita.fi : Uutiset – Ylimääräinen Yleiskokous 14.5.2017.
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:
Käyttäytymisen jalostustarkastus (Hallitus)

Ulkomuodon jalostustarkastus (Hallitus)

Ulkomuodon jalostustarkastus (JTK)

19.3.2017 TALVEN OPEN SHOW

Aika: 19.3.2017 KLO 10
Paikka: Renkomäen Halli, Simolankatu 2, Lahti

Kaikille Amerikanakitoille! Tuomarina Tapio Kakko

Luokat uroksille ja nartuille:
Pennut 5-7kk
Pennut 7-9kk
Juniorit 9kk –alle 18kk
Nuoret 15kk –alle 24kk
Avoin 15kk-
Valiot 24kk-
Veteraanit 8v-
Turistit 9kk-
Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka

Ilmoittautumiset 6.3.2017 mennessä:
amerikanakita.openshow@gmail.com

Mukaan maksukuitti, sekä koiran ja omistajan tiedot, että luokka. Ilmoi-tautumismaksu 25€ / koira. Ilmoittautumismaksut tilille FI35 3636 3010 7104 32 / Suomen Amerikanakita ry. Viestiksi Open 2017 / oma nimi / koiran nimi.

Iltapäivällä TOP AMERIKANAKITA 2017 –kilpailu!

Kilpailuun kutsutaan Voitokkain Uros ja Narttu-kisan perusteella (muista ilmoittaa pisteesi!!), ilmoittautuminen vastaamalla kutsuun annetun määräajan kuluessa.

Tuomareina ovat: Esa Ruotsalainen, Marja Talvitie ja Jetta Tshokkinen.

ERITTÄIN HYVÄT PALKINNOT! TERVETULOA!

TERVETULOA AMERIKANAKITOJEN TALVIPÄIVILLE!

Lauantaina 18.3.2017 aiheena Jalostustarkastus ja Rotumääritelmän tulkinta, sekä Yhdistyksen Kevätkokous!

Tarkempi aikataulu julkaistaan mahdollisimman pian.

Alustava aikataulu lauantaina:
10.00 Rotumääritelmän tulkinta ja anatomiaa / Ulkomuodon jalostustarkastus / Erika Häkkinen
12.00 Jalostustarkastuksen käyttäytymisen osio / Susanna Visapää
13.30 Käyttäytymisen jalostustarkastus -demo / Susanna Visapää
15.00 Keskustelua jalostustarkastusten profiileista
16.30 Yhdistyksen kevätkokous
(Lounastauko sopivassa välissä)

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Amerikanakita ry sääntömääräinen syyskokous 12.11.2016

Läsnä: Maarit Haavisto, Hanna Kukkola, Tanja Lahti, Merja Rautio, Anu Siven, Nelli Majamaa, Aino Kukkola, Petri Turunen, Mervi Vesala, Erika Häkkinen, Riina Haapakallio, Tuula Jokiaho, Miina Klemelä, Heidi Niemi ja Jani-Pekka Savilaakso.

Tuula Jokiaholla 3 valtakirjaa, Heidi Niemellä 2 valtakirjaa, Aino Kukkolalla 3 valtakirjaa, Nelli Majamaalla 3 valtakirjaa, Hanna Kukkolalla 3 valtakirjaa, Tanja Lahdella 2 valtakirjaa, Petri Turusella 3 valtakirjaa.

1. Kokous avattiin klo 13.12

2. Puheenjohtajaksi valittiin Maarit Haavisto, sihteeriksi Merja Rautio, pöytäkirjantarkastajiksi Nelli Majamaa ja Heidi Niemi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista

5. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2017 Maarit Haavisto

6. Hallituksen jäseniksi kaudelle 2017-2019 ehdotettu Erika Häkkinen, Mauri Lielahti, Timo Hirvenoja ja Jaana Miettinen. Äänestyksessä eniten ääniä saivat Mauri Lielahti, Erika Häkkinen ja Jaana Miettinen, jotka tulivat täten valituiksi.

7. Hallitukseen varajäseniksi kaudelle 2017 ehdotettu Timo Hirvenoja, Riina Haapakallio, Aino Kukkola ja Nelli Majamaa. Äänestyksessä eniten ääniä saivat Timo Hirvenoja ja Aino Kukkola, jotka täten tulivat valituiksi.

8. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi valittiin Anu Siven.

9. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Nina Laiho ja varalle Merja Rautio

10. Yhdistyksen edustajaksi SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirin kokouksiin valittu Maarit Haavisto ja varalle Taina Miettinen.

11. Päätettiin pitää vuoden 2017 jäsenmaksut samana kuin edellisenä vuonna: Uusi jäsen 30€ (sisältää liittymismaksun 5€), varsinaisjäsen 25€, Kasvattajajäsen 25€, perhejäsen 10€, lahjajäsen 15€ (kasvattajajäsenen maksama), Ainaisjäsen 300€ ja kannatusjäsen 150€.

12. Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2017, pienin muutoksin jalostustarkastusten kohdalta. Kirjattiin että jalostustarkastuksen ihanneprofiilit on tehtävä valmiiksi ennen kuin virallisia jalostustarkastuksia voidaan tehdä. Muutettiin pariin kohtaan vuosiluku oikeaksi.

13. Hyväksyttiin hallituksen esitys jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2018-2022.

14. Hyväksyttiin hallituksen esitys rodun luonnetesti ihanneprofiilista (liite). Kirjattu Tanja Lahdelta eriävä mielipide kohtiin Toimintakyky -1 ja Luoksepäästävyys +2b.

15. Hyväksyttiin hallituksen esitys PEVISA-ohjelman jatkosta 2018-2022, PEVISA-sääntö pysyy samana: ” Amerikanakitan PEVISA-Sääntö: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Muu rotukohtainen erityisehto: FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.”

16. Keskusteltiin hallituksen ja jtk:n esityksestä rodun jalostustarkastuksen ulkomuodon ja käyttäytymisen ihanneprofiilista. Sovittiin että palataan asiaan ja katsotaan alustavaa profiililuonnostelmaa kevätkokouksessa.

17.Amerikanakitan Muotovalionarvon sääntömuutos. Nykyisin Suomen Muotovalionarvon säännössä on Amerikanakitoilla oma lisäehto: ” FI MVA Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä luonnekuvausta ei hyväksytä.(Valt. 26.5.13)”

Esitämme Muutosta valionarvon sääntöön, jotta tämä lisäehto POISTETAAN kokonaan.

Hallituksen ja jalostustoimikunnan perustelut poistolle:

– Luonnetestivaatimuksen sääntöä asetettaessa yhdistykselle saatiin tieto kennelliitosta, jonka mukaan kaikki pohjoismaiset testit tähän käyvät. Tähän saimme kuitenkin elokuussa 2016 Koe- ja Kilpailutoimikunnalta päätöksen hyväksyä vain suomalainen luonnetesti ja MH –kuvaus valionarvon vahvistukseen. Tällöin yhdistyksen alun perin tekemän päätöksen perustelut eivät enää ole olemassa, joten on syytä muuttaa valionarvon vaatimusta luonnetestivaatimuksen osalta.
– Rotumääritelmän mukaan arkuus on hylkäävä virhe. Luonnetestivaatimuksen asettamisen yhtenä perusteena oli saada selville arkoja koiria luonnetestin avulla, jotta kasvattajat sitten voisivat välttää niiden käyttöä jalostukseen. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Luonnetesti itsessään ei paljasta arkuutta, joskin sen joidenkin osa-alueiden nojalla voidaan tulkita koiran arkuutta. Näin ollen tämäkin peruste luonnetestivaatimukselle on jäänyt toteutumatta.
– Luonnetestivaatimusta asetettaessa oli keskusteltavana myös amerikanakitojen ihmisille aggressiivisuus, joka nykyään on jatkuvasti esillä sekä sosiaalisessa mediassa että tiedotusvälineissä Kasvattajille olisi tärkeää saada tieto ihmisille aggressiivisista koirista heidän jalostuspäätöksiään varten. Mutta koska luonnetestillä ei mitata ihmiselle aggressiivisuutta, ei tähänkään asiaan ole luonnetestivaatimuksesta apua eivätkä nämäkään perustelut luonnetestivaatimukselle ole toteutuneet.

Kokouksessa keskusteltiin amerikanakitan muotovalionarvon sääntömuutoksesta. Seuraavia asioita nostettiin esiin jäsenistön puolelta:
– muotovalionarvoon sidottu testi”pakko” on laskenut hurjasti luonnetestin kiinnostusta amerikanakitaväessä. Nyt on nähtävillä trendi, että vain muotovalionarvoa hakevat koirat käyvät testissä, ja ns kotikoirien omistajat jättävät menemättä testiin, koska kokevat sen pakkona ja sidottuna vain muotovalionarvoon, mikä ei ollut yhdistyksen toive.
– yleiskokouksessa keskusteltiin kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisen osiosta, joka tuntuu soveltuvan amerikanakitan käyttäytymisen testaamiselle luonnetestiä paremmin, ja toisi esille paremmin myös arkuuden koirassa. Tämä testi on tarkoitus ottaa rodulla käyttöön, kun ihanneprofiili siitäkin saadaan valmiiksi vuoden 2017 aikana joten luonteiden testaamista jatketaan edelleen, myös luonnetestin muodossa, mutta siinä suosituksena, ei pakkona.
– Koettiin myös ettei amerikanakita luonnetestitilanteessa välttämättä toimi samoin kuin tosielämässä esim.omistajan reagoimattomuuden takia,joten luonnetesti ei anna varmaa näyttöä koiran todellisesta luonteesta tositilanteessa
-Jalostuksellisesti muotovalionarvoon sidottu luonnetesti ei automaattisesti poista arkoja tai aggressiivisia koiria pois jalostuksesta,koska muitakin kuin muotovalioita käytetään jalostukseen

Esitetty muutosta valionarvon sääntöön: suoritettu luonnetesti tai MH-luonnekuvaus Suomen muotovalioksi tulon ehtona poistettaisiin kokonaan lisäehdoista. Järjestettiin äänestys, jossa poistamisen puolesta annettiin 31 ääntä ja vastaan 3 ääntä. Lisäehdon poistaminen hyväksyttiin enemmistön äänin.

18. Muina asioina keskusteltiin seuraavista asioista:

– pentuvälityksen toiminnasta keskustelua. Ehdotettiin että edellisen pentueen yli 7-viikkoisista pennuista tulisi olla palautettuna pentueseurantalomake ennen kuin seuraavaa pentuetta saa pentuvälitykseen. Tämän toivottaisiin kannustavan kasvattajia palauttamaan pentueseurantalomakkeita jalostustoimikunnalle.

– näyttelytoimikunnan perustamisesta keskustelua. Ehdotettiin uusia käytänteitä erikoisnäyttelyn tuomareiden valinnasta, Ehdotettiin että jäsenistö saisi toivoa tuomareita ja äänestää mieleistään tuomaria kutsuttavaksi. Tuomarit jo kutsuttu vuosille 2017-2018. Aktiivien mielestä näyttelytoimikuntaa ei erityisesti tarvitse määrätä tai talkoolaisia osoittaa, näyttelyiden kokoaminen on sujunut mallikkaasti tähän mennessä. Talkoolaisia otetaan mielellään mukaan.

– keskustelua jalostustoimikunnan kokoonpanosta. Päätettiin, että hallitus määrittelee jalostustoimikunnan kokoonpanon seuraavassa kokouksessaan.

19. Kokous päätetty klo 15.10

Puheenjohtaja Maarit Haavisto Sihteeri Merja Rautio

Pöytäkirjantarkastajat: Heidi Niemi Nelli Majamaa

Lisäys pöytäkirjaan 28.11.2016: Hallitukseen tietoon on tullut, että Mae Tapio on esittänyt eriävän mielipiteen jalostustoimikunnan pöytäkirjaan koskien luonnetestin poistamista amerikanakitan valionarvon säännöstä. Lisätään tiedoksi.